ЗАПОВЕД ОС

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ ОС

 

ЗАСЕДАНИЕ

 

ПОКАНА

 

БЮДЖЕТ 2019

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

 

ПОКАНА

 

ОТЧЕТ

 

 

ДОКЛАД -АНАЛИЗ

 

ПОКАНА- ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОТЧЕТ- СТРАТЕГИЯ

ПРОТОКОЛ

 

ПОКАНА

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

 

ПРОТОКОЛ- ЗАСЕДАНИЕ

 

ПОКАНА

 

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ

 

ОТЧЕТ ОС

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

 

ПРОТОКОЛ 1

 

ПОКАНА

 

ПРОТОКОЛ 3

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

 

БЮДЖЕТ

 

ПОКАНА 

 

ПРОТОКОЛ ОТ 27.02.2017г.

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27.02.2017г.

 

ПОКАНА

 

ОТЧЕТ

 

БУВОТ

ЗАПОВЕД

 

ПРОТОКОЛ

 

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ЗАПОВЕД - БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ОС

 

ПОКАНА

ЗАПОВЕД- СЕКРЕТАР

 

БЮДЖЕТ 2016

Със заповед  номер 332/10.03.2016г. е утвърден бюджет на ДГ "Мир" гр. Троян - 379 758лв

Актуализира се на тримесечие

Изпълнение  бюджет към 30.09.2016г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЧЛЕНОВЕ ОТ ФИНАНСИРАЩ ОРГАН - ОБЩИНА ТРОЯН

ИНФОРМАЦИЯ