АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Молбите и заявленията до директора могат да се подават на място в ДГ"Мир"- Троян или по електронен път на email - odz.mir@gmail.com
Телефон за връзка - 0670 64351

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина.

2.Удостоверение за преместване на дете от ПГ- издава се от директора след молба от родителя.

3.Заявление за постъпване в ДГ"Мир"- Троян- подава се до директора от родителя

4.Удостоверение до "Социално подпомагане"за семейни помощи за деца от ПГ - издава се от директора след молба от родителя.

5.Служебна бележка за преместване на дете от едно заведение в другона територията на Община Троян - издава се от директора след молба от родителя

6.Заявление за отсъствие на дете от ПГ по семейни причини/10 дни за учебна година/- подава се до директора.

 

ТАКСИ